Monster, Westland
Bouwrijp maken Westland, Geert Wubben, kraan huren.jpg Bouwrijp maken grond, grondwerkbedrijf Westland.jpg

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van bouwlocaties kan in diverse vormen voorkomen. Wubben-Vollebregt is inzetbaar voor de volgende werkzaamheden:

  • Egaliseren van bouwputten
  • Rooien van bomen en stobben
  • Egaliseren van tuinbouwlocaties met behulp van laserapparatuur (eventueel op SKHOT met nieuw te bouwen kas)
  • (Ver)graven van sloten en watergangen
  • Aanleggen waterbassins en het graven van watersilo's
  • Aanleggen van parkeerplaatsen en inritten