Monster, Westland
Infrastructuur, parkeerterrein slopen, Westland.jpg Infrastructuur, parkeerplaats slopen, sloopwerk wegen.jpg

Infrastructuur

Wubben-Vollebregt sloopt niet alleen gebouwen, maar ook infrastructuren. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van paden, wegen en parkeerterreinen. Het afvoeren/recyclen van het asfalt en de puinverharding is hierbij inbegrepen. Het is mogelijk om de puinverharding eventueel ter plaatse door ons te laten breken voor hergebruik in een nieuw aan te leggen fundatielaag.